تفاهم رسانه های خزر برای مقابله با تروریسم

تفاهم رسانه های خزر برای مقابله با تروریسم
نشست مشترک رسانه ای کشورهای حاشیه دریای خزر در جمهوری آذربایجان تشکیل شد. در این نشست یک تفاهم نامه همکاری به امضای حاضران رسید.
۲۱:۱۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


تفاهم رسانه های خزر برای مقابله با تروریسم

نشست مشترک رسانه ای کشورهای حاشیه دریای خزر در جمهوری آذربایجان تشکیل شد. در این نشست یک تفاهم نامه همکاری به امضای حاضران رسید.
۲۱:۱۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


تفاهم رسانه های خزر برای مقابله با تروریسم

موسیقی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *