چهارسوی لیگ/ حواشی فوتبال ایران

چهارسوی لیگ/ حواشی فوتبال ایرانحواشی فوتبال کشورمان، آخرین اخبار از بازار نقل وانتقالات در فوتبال محور برنامه چهارسوی لیگ امشب بود.۲۳:۴۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۲ تیر چهارسوی لیگ/ حواشی فوتبال ایران حواشی فوتبال کشورمان، آخرین اخبار از بازار نقل وانتقالات در فوتبال محور برنامه چهارسوی لیگ امشب بود.۲۳:۴۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۲ تیر چهارسوی لیگ/ Read more…

دستیار سعداوی بهترین مربی فوتبال پایه شد

دستیار سعداوی بهترین مربی فوتبال پایه شدموسی سواری به عنوان بهترین مربی فوتبال پایه کشور انتخاب شد. دستیار سعداوی بهترین مربی فوتبال پایه شد موسی سواری به عنوان بهترین مربی فوتبال پایه کشور انتخاب شد.دستیار سعداوی بهترین مربی فوتبال پایه شد مرکز فیلم

فدراسیون فوتبال: کی‌روش ماندنی شد

فدراسیون فوتبال: کی‌روش ماندنی شدیکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت کی روش ماندنی شد و دیگر نباید حرف از استعفاء یا رفتن از تیم ملی بزند. فدراسیون فوتبال: کی‌روش ماندنی شد یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت کی روش ماندنی شد و دیگر نباید حرف از استعفاء یا رفتن از تیم Read more…