نکونام در آستانه مربیگری در اسپانیا

نکونام در آستانه مربیگری در اسپانیا نکو با آن چهره و سبک بازی‌اش به شدت مورد توجه رسانه‌های اسپانیا بود. مارکا بارها درباره او گزارش های جالبی منتشر کرد و آس هم نکو را نادیده نگرفت. به گزارش شریان نیوز،دیاریو دی ناوارا از جمله رسانه های اسپانیایی و شهر پامپلونا بود که به محض ورود Read more…